Elitna pucačina

Kad se učita igrica kliknite na CONTINUE u donjem desnom uglu, a zatim na PLAY GAME.
U međuvremenu će izaći razne reklame, ali ih ignorišite :-)
Sledeći korak je izbor težine igrice: Easy (lakšti), Medium (srednji) ili Hard (teški).
Kad ste izabrali težinu igrice kliknite na START GAME.


Kontrole:
Q - zamena oružija
1 - prebaci na pištolj
2 - prebaci na automatsku pušku
3 - prebaci na snajpersku puštku [Z] i nišan na snajperu
4 - prebaci na RPG
SPACE - dopuni oružije

Mozgalica: Balansiraj

Kad se učita igrica kliknite na CONTINUE u donjem desnom uglu, a zatim na PLAY GAME.
U međuvremenu će izaći razne reklame, ali ih ignorišite :-)

Zadatak igrice je da uklonite narandžaste pročice, ali da se pri tome ne sruši konstrukcija!!!

Tetris

Svima poznata i popularna igrica Tetris :-)
Kontrole su na tasterima gore, dole, levo i desno. 
Uživajte!!!


Mozgalica: Šibice

Kad se učita igrica kliknite na CONTINUE u donjem desnom uglu, a zatim na PLAY GAME.
U međuvremenu će izaći razne reklame, ali ih ignorišite :-)
Zadatak igrice jeste da pomerite jedno drvce i da jednačina postane tačna
Odlična mozgalica za matematičare :-)