Elitna pucačina

Kad se učita igrica kliknite na CONTINUE u donjem desnom uglu, a zatim na PLAY GAME.
U međuvremenu će izaći razne reklame, ali ih ignorišite :-)
Sledeći korak je izbor težine igrice: Easy (lakšti), Medium (srednji) ili Hard (teški).
Kad ste izabrali težinu igrice kliknite na START GAME.


Kontrole:
Q - zamena oružija
1 - prebaci na pištolj
2 - prebaci na automatsku pušku
3 - prebaci na snajpersku puštku [Z] i nišan na snajperu
4 - prebaci na RPG
SPACE - dopuni oružije